Úvodní stránka
Předmět cinnosti O firmě Reference Kontakty

Reference


V rámci uzavřených smluv zajišťujeme servisní služby v oboru měření a regulace i elektro pro níže uvedené subjekty. Rozsah prací je od pohotovostního servisu na telefon s dojezdem do 4 hodin v pracovní den až po servis na zavolání ke konkrétní poruše.


Ústecký Kraj

Pivovar Velké Březno
Pivovar Krásné Březno
Jotun Trmice
Ferox a.s. Děčín
THML Lovosice
SčVaK Teplice
Mlékárna Bohušovice
Praga Louny
LOSTR Louny
SBD Mír Teplice
Lázně Teplice
ZKL Klášterec nad Ohří
Spolchemie a.s. Ústí nad Labem
GEKO Tabak Ústí n.L.
Česká pošta Ústí n.L.
Liberecký Kraj

Masný průmysl Česká Lípa
Autobaterie Česká Lípa
OHS Česká Lípa
ČSAD Česká Lípa
LOKODEPO Česká Lípa
Bižuterie Jablonec n. Nisou
Rybena Rumburk
Vězeňské služby Stráž p. Ralskem

Karlovarský kraj

Sokolovská uhelná Sokolov
Česká pojišťovna SokolovNevylučujeme zajištění prací i v jiných krajích České republiky.Název akce: FEROX a.s. Děčín měření a regulace pro objekt 13

Objednatel: FEROX a.s. Děčín
Místo : Děčín

Jednalo se o řízení plynové kotelny včetně směšovací stanice s přípravou teplé užitkové vody, řízení plynových agregátů ROBUR , teplovzdušných agregátů SAHARA a jednotlivých plynových kotlů po objektu. Modulární řídící systém ADiS je od firmy AMIT Brno.Název akce: FEROX a.s. Děčín – regulace odběru energií v závodě

Objednatel: FEROX a.s. Děčín
Místo: Děčín

Jednalo se o řízení monitorování a řízení odběru energií v celém závodě pomocí tří řídících stanic (modulární řídící systém ADiS je od firmy AMIT Brno), s centrálním dispečinkem včetně vizualizačního programu.Název akce: FEROX a.s. Děčín plynová kotelna obj. 40

Objednatel: FEROX a.s. Děčín
Místo: Děčín

Jednalo se o vytápění místností pomocí ústředního topení se 4 mi plynovými kotli a vytápění hal. Měření a regulace pomocí modulárního řídícího systému ADiS od firmy AMIT. Spojení s centrálním dispečinkem včetně rozšíření stávajícího vizualizačního programu.Název akce: FEROX a.s. Děčín výměníková stanice

Objednatel: FEROX a.s. Děčín
Místo: Děčín

Jednalo se o opravu strojní části výměníkové stanice a kompletní rekonstrukce části měření a regulace pomocí modulárního řídícího systému ADiS od firmy AMIT. Spojení s centrálním dispečinkem včetně rozšíření stávajícího vizualizačního programu.Název akce: SBD Mír Teplice

Objednatel: SBD Mír Teplice
Místo: Teplice v Čechách

Jednalo se o kompletní zajištění směšovacích stanic v obytných domech č.p. 1433 a 1438 včetně lokální přípravy teplé užitkové vody. Práce začínaly zpracováním projektu, demontáží původního zařízení a současně montáží nového s tím, že nakonec byly provedeny i nátěry podlah a vymalování. Pro příprava TUV byl použit výměník JAD ve spojení s 250 l nerezovou vyrovnávací nádobou, pro směšování topné vody třícestný ventil ESBE, čerpadla od firmy Grundfos a kompaktní regulátor firmy Johnson Controls.Název akce: SBD Mír Teplice

Objednatel: SBD Mír Teplice
Místo: Teplice v Čechách

Jednalo se o úpravu směšovací stanice ve věžovém obytném domě v Kozinově ul. v části přípravy topné vody (příprava TUV zůstala stávající s repasí uzavíracích ventilů). V rámci akce byly zajišťovány jak práce topenářské, tak měření a regulace včetně napájení čerpadel. Jako regulátor byl použit analogový ekvitermní regulátor ze ZPA Ekoreg Ústí n.L. TERM 2.3.
Název akce: ZKL Klášterec nad Ohří

Objednatel: ZKL a.s. Klášterec nad Ohří
Místo: Klášterec nad Ohří

V tomto závodě probíhá již po řadu let obnova jednotlivých směšovacích stanic, jejich řízení pomocí systému SAUTER a ovládání z centrálního dispečinku přes datové linky. V roce 1997 jsme převedli centrální výměníkovou stanici na řídící systém SAUTER a rovněž jej připojily na centrální dispečink. Při obnově směšovacích stanic zajišťujeme nejen řídící systém a silové rozvody, ale i technologii. Celoročně zajišťujeme na systému servisní práce.
Název akce: Rozvod tepla Wolkerova ul. KPS1 až KPS5

Objednatel: Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o.
Místo: Lovosice

Jednalo se o tzv. dodávku na klíč výstavbu pěti teplovodních směšovacích stanic s lokální přípravou teplé užitkové vody na sídlišti v Lovosicích „U Besedy“. Mimo vlastních směšovacích stanic (zednické práce, technologie, regulace, silnoproud) jsme též zajišťovali propojení stanic předizolovaným potrubím včetně zemních prací a následným uvedením terénu do původního stavu.Název akce: Česká pojišťovna a.s. Sokolov

Objednatel: Česká pojišťovna a.s. pob. Sokolov
Místo: Sokolov

V budově České pojišťovny byla provedena kompletní rekonstrukce zařízení měření a regulace ve výměníkové stanici systémem SAUTER. V současné době je na toto zařízení zajišťován průběžný servis.Název akce: IZOLACE a.s. Ústí n.L. – výměníková stanice

Objednatel: Izolace a.s. Ústí nad Labem
Místo: Ústí nad Labem

Jednalo se o kompletní výměnu boileru pro ohřev teplé užitkové vody včetně regulace. Naše firma toto zajišťovala tzv. na klíč.
Název akce: ACTIVIUS a.s. Ústí n.L. – výměníková stanice

Objednatel: ACTIVIUS a.s. Ústí nad Labem
Místo: Ústí nad Labem

Jednalo se o kompletní rekonstrukci strojního zařízení (mimo boileru). Práce začínaly zpracováním projektu, demontáží původního zařízení a současně montáží nového s tím, že nakonec bylo provedeno i vymalování. Pro přípravu topné vody byl použit výměník typu MAX , měření a regulace provedena analogovými přístroji. Naše firma toto zajišťovala tzv. na klíč.
Název akce: Dům právníků Masarykova ul. Ústí n.L. – výměníková stanice

Objednatel: INSTOP s.r.o. Ústí nad Labem
Místo: Ústí nad Labem

Jednalo se o zařízení měření a regulace pro malou výměníkovou stanici pára/voda včetně elektroinstalace.
Název akce: Autobaterie s.r.o. – rekonstrukce ohřevu TUV

Objednatel: Autobaterie s.r.o. Česká Lípa
Místo: Česká Lípa

Jedná se o náhradu dvou stávajících boilerů pro ohřev teplé užitkové vody dvěma ohřívači typu MAX s akumulační nádrží včetně mikroprocesorové regulace. Naše firma toto zajišťovala tzv. na klíč.
Název akce: Hotel Olympik Praha – montáž měření a regulace

Objednatel: Tronic Control s.r.o. Praha
Místo: Praha

Jednalo se o montáž zařízení měření a regulace pro 10 vzduchotechnických jednotek umístěných na střeše přístavby hotelu. Montáž probíhala ve dvou etapách s úplným uvedením do provozu každé etapy.
Název akce: Radnice Praha 13 – montáž měření a regulace

Objednatel: Ekomet Praha pro COM TIP Praha
Místo: Praha

Jednalo se o montáž zařízení měření a regulace pro vzduchotechniku a výměníkovou stanici pro multifunkční budovu s šesti nadzemními a třemi podzemními podlažími. Byl instalován systém firmy SIEMENS divize Landis&Staefa.Název akce: Spolchemie a.s. Ústí n.L. – provoz Permanganát - odparky

Objednatel: Spolchemie a.s. Ústí nad Labem
Místo: Ústí nad Labem

Jednalo se o kompletní dodávku zařízení měření a regulace pro řízení dvoustupňové odparky vč. měření spotřeby páry pro nové zařízení. Řídící systém byl od firmy Micropel s.r.o. Praha a automatem MPC 301 + PES K1. Měření množství tepla předaného parou bylo realizováno pomocí vírového průtokoměru E&H a matematického členu INMAT 51.Název akce: Česká pošta – SPU Jateční ul., Ústí n.L.

Objednatel: V.V.S. Ústí n.L.
Místo: Ústí nad Labem

Jednalo se o kompletní dodávku zařízení měření a regulace pro řízení topení a klimatizace v komplexu budov. Řídící systém byl od firmy CCC s.r.o. Praha se sběrem dat a vizualizací na PC v centrálním dispečinku.
Název akce: Úpravna vody Litvínov

Objednatel: SčVaK Teplice
Místo: Bílý Potok

Jednalo se o kompletní dodávku řízení pískový filtrů pomocí PLC. Každý filtr je řízen jako samostatné technologické zařízení řídícím systémem od firmy AMIT modulárním systémem ADIS. Na přání uživatele byla v max. míře zachována možnost ručního řízení. V další etapě se počítá s propojení filtrů na centrální dispečink.WebCzech